Pakalpojuma noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 

Terminu apraksts
 
Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.foxthemaker.com un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.foxthemaker.com iegādātās preces klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.
 
Pārdevēja rekvizīti:
SIA "KidDo Toys”
Reģ. Nr.: 40203161890
Juridiskā adrese: Vaivariņu iela 2-2, Stapriņi, LV-2164, Latvija
Banka: AS LUMINOR BANK
Konta Nr: LV14RIKO0001080105523
 
Puses – Klients un Pārdevējs
 
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.foxthemaker.com Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
 
Vietne – www.foxthemaker.com
 
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.
 
Pasūtījums – atbilstošā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
 
Piegādes dienests – Pārdevēja partneris, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.
 
Ārējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē www.foxthemaker.com
 
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 
Ja starp Klientu un Pārdevēju (turpmāk tekstā – Puses) nav noslēgta cita vienošanās, šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir juridisks dokuments Klientam un Pārdevējam , kurā noteikti preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība un nosacījumi, kā arī citi noteikumi, kas saistīti ar preču un/vai Dāvanu Karšu iegādi un pārdošanu interneta veikalā (turpmāk tekstā – Pirkuma līgums). Reģistrējoties vietnē, Klients apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā izprot, kā arī piekrīt visiem nosacījumiem, kas minēti šajos Noteikumos. Visa informācija, kas publicēta tīmekļa vietnē- www.foxthemaker.com, piemēram , informācija, kas saistīta ar produktu aprakstiem, to specifikāciju, fotogrāfijām ir vispārīga un nav uzskatāma par izsmeļošu. SIA 4Smart Business patur tiesības veikt izmaiņas produktu aprakstos, par to atsevišķi neinformējot Klientus.
 
1. REĢISTRĀCIJA
 
1.1 Tiesības reģistrēties, pasūtīt un pirkt preces interneta veikalā www.foxthemaker.com ir tikai:
 
1.1.1 rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar tiesas pavēli;
 
1.1.2 nepilngadīgai personai no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus;
 
1.1.3 juridiskai personai;
 
1.1.4 visiem augstāk minēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
 
1.2 Preču apraksts, specifikācija un cenas ir pieejamas Klientam bez reģistrācijas vietnē.
 
1.3 Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti un ticamību.
 
1.4 Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā.
 
2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
 
2.1 Klients, reģistrējoties vietnē, norādot savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski paziņojumi par maksājumu un piegādes norisi.
 
2.2 Klients piekrīt tam, ka e-pasta adrese būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos.
 
2.3 Klientam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese), jo tie ir nozīmīgi, lai izpildītu preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības.
 
2.4 Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti tikai piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.
 
2.5 Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus, kā arī glabāt Pircēja datus Latvijas Republikas (Turpmāk tekstā – LV) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā . Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai LV normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
 
3. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
 
3.1 Lai pasūtītu preces, Klients pēc tam vēlamo produktu atlasīšanas pāriet uz „iepirkumu grozu”
 
3.2 Noformējot pasūtījumu, Klients norāda šādu informāciju:
Saņēmēja vārds, uzvārds
Piegādes adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese

 

Pakomāta adresi nepieciešamības gadījumā
 
3.3 Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektronisko pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.
 
3.4 Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.
 
3.5 Vietnē izvietotie informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsas toni, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.
 
3.6 Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.
 
3.7 Interneta veikala www.foxthemaker.com īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

 

3.8 Klients var iegādāties abonēšanas produktu ar ikmēneša maksājumu un tajā brīdī stājas spēkā sekojoši noteikumi:

3.8.1 Klients apņemas maksāt produkta cenu, piegādes izmaksas un atbilstošos nodokļus katru mēnesi līdz abonēšanas termiņa beigām.

3.8.2 Maksājuma datums būs norādīts Lietotāja kontā.

3.8.3 Ja maksājuma dienā nebūs iespējams saņemt maksājumu, tas tiks veikts atkārtoti pēc 5 dienām.

3.8.4 Ja abonēšanas produkts ietver atlaidi noteiktam mēnešu skaitas, tad pēc atlaides termiņa beigām, par produktu tiks iekasēta nauda pilnā apmērā.

3.8.5 Klientam ir tiesības atteikties no nākamā mēneša produkta, atceļot maksājumu un abonementu savā lietotāja kontā vai sazinoties ar SIA KidDo Toys caur kontaktu formā vai pa e-pastu info@foxthemaker.com.

3.8.6 Ja klients ir apmaksājis abonementu pilnā apmērā, tad Pārdevējs neveic naudas atmaksu un abonementu nav iespējams pārtraukt.
 
3.9 Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis ar visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.
 
4. PREČU PIEGĀDE
 
4.1 Klients, iegādājoties preces interneta veikalā www.foxthemaker.com, var izvēlēties preču piegādes veidu.
 
4.2 Klients, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi.
 
4.3 Klients apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai.
 
4.4 Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
 
4.5 Maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra
 
4.6 Piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.
 
4.7 Preču piegādes termiņš ir sākot no 2 darba dienām līdz 1 nedēļai. Piegādes termiņš tiek paziņots Klientam individuāli, nosūtot tam e-pasta vēstuli.
 
4.7.1 Ja vienā pasūtījumā tiek pievienoti produkti ar dažādiem piegādes laikiem, tad tam tiks piemērots ilgākais piegādes periods.
 
4.8 Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).
 
4.9 Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes.
 
4.10 Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē SIA KidDo Toys.
 
4.11 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.
 
4.12 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
 
4.13 Piegādes veidi: preču saņemšana Ādažos-bezmaksas, vai tiek izsūtīta ar Omnivas pakalpojumu starpniecību (no 3.00 UER) Latvijas robežās, ārpus Latvijas ar Omnivu vai pasta starpniecību.
 
 
5. IEPAKOJUMS, TRANSPORTĒŠANA UN MAKSĀJUMU NOTEIKUMI
 
5.1 Klienta pasūtītās preces tiek tam atbilstoši iepakotas.
 
5.2 Samaksa par precēm tiek pieņemta atbilstoši izvēlētajai maksājuma metodei mājaslapā www.foxthemaker.com.
 
5.3 Preču piegādes izmaksas tiek noteiktas atsevišķi katram pasūtījumam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka preču piegādes izmaksas sedz Klients!
 
5.4 Pārdevējs patur īpašumtiesības uz visām precēm, līdz brīdim, kad klients pilnībā veicis samaksu par tām.
 
5.5 Jebkuras citas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, pēc tam, kad Pārdevējs ir nosūtījis Klientam tā pasūtītās preces, arī sedz Klients.
 
6. PREČU PIEGĀDES METODES
 
6.1 Iespējamie preču piegādes veidi ir norādīti interneta vietnē www.foxthemaker.com,
 
6.2 Preču piegades iespējas: preču izņemšana veikalā-bezmaksas, vai tiek izsūtīta ar Omnivas pakalpojumu starpniecību (no 3.00EUR) Latvijas robežās, ārpus Latvijas ar Omnivu  vai pasta starpniecību.
 
6.2.1 Visi pasūtītie produkti tiek nogādāti centrālajā Omniva noliktavā, un kurjers tos piegādās uz Jūsu norādīto adresi.
 
6.2.2 Gadījumā, ja kurjers Jums nevar piegādāt preci, tā tiek glabāta Omniva noliktavā 7 dienas; Omniva pakomātos prece uzglabājas 7 dienas.
 
6.2.3 Klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar Jums epasta formātā, vai sms, vai sazvanoties, lai pārceltu Jūsu preces piegādes datumu.
 
6.2.3.1 Gadījumā, ja klients nepieņem savu sūtījumu noteiktajā termiņā, tā tiek nogādāta atpakaļ Pārdevējam.
 
6.2.3.2 Pārdevējam ir tiesības pieprasīt klientam segt sūtīšanas izdevumus.
 
6.2.3.3 Klientam ir jāsedz visi izdevumi saistībā ar sūtīšanas izmaksām, ja Pārdevējs ir oficiāli atsūtījis Jums maksāšanas pieteikumu.
 
6.2.3.4 Pārdevējam ir tiesības liegt klientam jaunu pasūtījumu veikšanu, ja šādas situācijas tiek piefiksētas atkārtoti.
 
6.3. Klientam ir iespēja izmantot Latvijas Pasta pakalpojumus
 
6.4. Pirkumiem virs 70EUR piegāde bez maksas, piegādes maksa  ar Omnivas starpniecību no 3.00 EUR.
 
7. IEGĀDĀTO PREČU ATGRIEŠANA
 
7.1 Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.
 
7.2 Preču atgriešana jāveic 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par to paužot rakstiskā veidā.
 
7.3 Lai atgrieztu preces, atsūtiet pieteikumu uz e-pastu info@foxthemaker.com, kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods, nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls (nav obligāts).
 
7.4 Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:
 
7.4.1 atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā
 
7.4.2 izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Atteikums jāiesniedz rakstiski, brīvā formā.
 
7.4.3 atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Klientam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums, tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Klientam par tik, cik lielā mērā klients radījis bojājumus precei (nosmērējis, ieplēsis, pazaudējis kādu preces sastāvdaļu u.tml.)
 
7.4.5 atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments;
 
7.4.6 Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.
 
7.4.7 Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā. Prece jāatgriež izmantojot Omnivas starpniecību, sūtot to uz: Omniva, T/C Apelsīns, Rīgas gatve 5, Ādaži.
 
7.4.8 Klients pats apmaksā preču atgriešanas izmaksas.
 
7.4.9 Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu 3 darba dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
 
7.5 Preču iepakojums atgriešanas gadījumā:
 
7.5.1 Vēlams iesaiņojuma maisiņš
 
7.5.2 Iesakām preci atdot atpakaļ ar visām preču birkām, kas kalpos Klientam par pierādījumu, ka preces iegādāta interneta veikalā www.foxthemaker.com
 
8. PRECES AR DEFEKTU NOMAIŅA VAI ATGRIEŠANA
 
8.1 Gadījumā, ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Jūs varat atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā.
 
8.2 Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta) vai veikt nepieciešamo remontu.
 
8.3 Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA KidDo Toys, nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: info@foxthemaker.com. Vēstulē jānorāda: Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts, kā arī tālruņa numurs un/vai e-pasts.
 
8.5 Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.
 
8.4 Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc Latvijas normatīvo aktu noteiktās kartības.
 
9. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI
 
9.1. Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.
 
9.2. Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.
 
9.3. Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.
 
9.4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem.
 
9.5. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
 
9.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.